Riktlinjer restaurang

Visitas bransch- riktlinjer för restauranger

Dessa riktlinjer är bedömda av Livsmedelsverket och utgör nationella branschriktlinjer. … Därför har Visita tagit fram branschriktlinjer för restauranger.

Branschriktlinjer i livsmedelshygien – Visita

Branschriktlinjer i livsmedelshygien | Visita

11 jan. 2023 — Riktlinjerna är branschens egna, men de kan bli bedömda av Livsmedelsverket och bli nationella branschriktlinjer.

Dessa riktlinjer är bedömda av Livsmedelsverket och utgör nationella branschriktlinjer. Här kan du läsa mer om nationella branschriktlinjer på Livsmedlesverkets…

Branschriktlinjer – Livsmedelsverket

Branschriktlinjer

10 feb. 2023 — Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, …

Branschriktlinjer är branschens förslag till hur livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel

Coronapandemin: Detta gäller just nu – Krisinformation.se

Det är värdefullt för Visita att få in tips, idéer och önskemål från såväl företag som kontrollmyndigheter i arbetet med vidareutveckling av branschriktlinjerna …

Visitas branschriktlinjer för restauranger

24 mars 2020 — Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i …

Nya regler för restauranger och krogar – Folkhälsomyndigheten

Nya regler för restauranger och krogar — Folkhälsomyndigheten

5 dec. 2022 — Hygienkrav · Läs även · Frågor och svar om hygien och egenkontroll · Branscher · Livsmedelskontrollen · Matavfall från restauranger, och kaféer · Läs …

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- och sjukvården behöver minskas.

Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering

Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering – Stockholms stad

13 jan. 2023 — Branschriktlinjer, Livsmedelsverkets webbplats · Brandskydd för restauranger, Storstockholms brandförsvars webbplats …

Krav på lokal och utrustning – Stockholms stad

Motivering. Det har blivit vanligare att gäster vill bli serverade hela spritflaskor på restaurang. Det kan också kompletteras med drinktillbehör som gör det …

Riktlinjer vid servering av helflaskor med spritdryck – Riksdagen

Riktlinjer vid servering av helflaskor med spritdryck Motion 2003/04:So279 av Lilian Virgin (s) – Riksdagen

27 jan. 2023 — … se till att restaurangerna i kommunen drivs enligt alkohollagen och Malmö stads riktlinjer. Om en restaurang inte lever upp till de krav …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Tillsyn på restauranger med serveringstillstånd – Malmö stad

Malmö stads tillståndsenhet har tillsammans med Polismyndigheten ett ansvar att se till att restaurangerna i kommunen drivs enligt alkohollagen och Malmö stads riktlinjer.

Keywords: riktlinjer restaurang